KJÆRE KAKEVENNER!

Vi er fire damer som på begynnelsen av 1960-tallet så dagens lys for første gang. Vi synes selv at vi nå er i vår beste alder. Noe vi til enhver tid har følt det som vi er.

Vi er:
Tove Børresen, fra Larvik
Åse Gudmundsen, fra Harstad
Åse Haugland, fra Kristiansand
Gunnvor Augland, fra Kristiansand

Våre veier førte oss på begynnelsen av 1980-tallet til Oslo, hvor vi startet våre utdannelser. Tre av oss er utdannet bibliotekarer, og en er utdannet sykepleier.

En vakker sommerdag i 1997 satt vi alle rundt samme bord og koste oss med en deilig ostekake. Da slo en strålende idé ned i oss. Hvorfor ikke starte vår egen kakeklubb? Vi likte alle å bake, og ikke minst å smake. Ingen av oss ønsket en syklubb. En middagsklubb var altfor ambisiøst. En kakeklubb var mer overkommelig og passet våre interesser og ambisjoner.

Hver av oss hadde i utgangspunktet sine favorittkaker som var mer eller mindre faste innslag når en kake trengtes. Ingen av disse oppskriftene er å finne på våre sider her. Å utvide repertoaret vårt ville jo være bra.

Siden den gang har vi hatt jevnlige treff (3-4 ukers mellomrom) og kaller oss Kakeklubben Avec. Den som inviterer til klubbmøte, må innfri visse betingelser.

  1. Vi må bake en kake som vi aldri har bakt tidligere.
    Kaken fotograferes, smakes, diskuteres og evalueres.
  2. Vi må ha kaffen klar.
  3. En passende avec må tilbys.
  4. Det tilstrebes et lite kulturelt innslag av ulik karakter i løpet av kvelden.

Selv om Åse H. flyttet tilbake til Kristiansand for en tid siden, er det intet hinder. Hun blir løpende informert og invitert, og inviterer også selv til kaketreff. Vi er en eksklusiv medlemsmasse, og ingen andre har foreløpig fått innpass i klubben, selv om flere har gjort tapre forsøk på å innynde seg.
Vi har vært på noen ekskursjoner fra tid til annen. Hver desember har vi en felles ”julekakebakedag” hvor gamle og nye oppskrifter kan brukes.

Høsten 2006 flyttet Gunnvor og hennes kjære Svein inn i nytt hus på Lillehammer. Etter den tid har hun pendlet til kakeklubbmøtene i Oslo, så ofte hun kan. Medlemmene som bor i Oslo, har ved enkelte anledninger også reist til Lillehammer på klubbmøter. Gunnvors residens på Lillehammer har i tillegg vært arena for "familietreff" der alle klubbens medlemmer og deres menn/barn har vært invitert.

Mer om dette, julekakeklubb og andre ekskursjoner på siden ”Utflukter”.